Trainingen techniekcoaches Techniektalent.nu

Sinds 2017 ben ik betrokken bij de techniekcoaches van Techniektalent.nu. Zij helpen scholen bij het uitvoeren van techniek (w&t) op basisscholen in het hele land. Ik zorg ervoor dat de techniekcoaches de juiste achtergrondkennis en vaardigheden inzetten bij het begeleiden van effectieve bedrijfsbezoeken. Deze bedrijfsbezoeken zijn inhoudelijk sterk en kunnen aanhaken bij een (reeks van) w&t lessen op school, maar zorgen er daarnaast voor dat kinderen een beter en breder beeld krijgen van de wereld om hen heen en dus van hun toekomstige werkveld.

Lessen voor techniekdagen

Voor Zikke heb ik een reeks lessen opgesteld die gebruikt kunnen worden in bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven in en om Tubbergen. Kinderen hebben zo de mogelijkheid om hun wereld te vergroten en ze leren er ook nog wat van! Door deze lessen worden ze werkelijk aan het denken en doen gezet in het bedrijf waardoor ze heel veel kennis en vaardigheden opdoen.

Training w&t in bedrijf

Voor Platform Talent voor Technologie verzorg ik trainingen op het gebied van effectieve bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven. Deze trainingen zijn zowel voor bedrijven als voor leerkrachten in het basisonderwijs zeer waardevol. Ten eerste omdat ze in de training elkaar ontmoeten; ze leren elkaars wereld een beetje beter kennen. Ten tweede omdat ze daardoor op goede nieuwe ideeën komen, voor in het bedrijf en voor in de scholen. Nieuwe inzichten en goede les ideeën. En last-but-not-least omdat het gewoon heel leuk is voor iedereen om leerlingen in het bedrijf te zien; ze te laten zien wat er in de blokkendozen op het bedrijfsterrein allemaal gebeurt, hoe dat een link heeft naar het dagelijks leven en wat je er van kunt leren! De basisschoolleerlingen leren op deze manier niet alleen van de techniek in het echte leven, maar ook over zichzelf; zien zij zich misschien in de toekomst als panelenbouwer in de elektrotechniek, of als planner bij een installatiebureau, of als vakwerkmetselaar op de bouwplaats? Zo koppelen we w&t direct aan beroepsoriëntatie. Want ook dat is een belangrijk en soms wat vergeten onderwerp in het basisonderwijs.

Quickscan wetenschap en technologie in de klas

Om te weten waar je als leerkracht, schoolteam, bestuur, staat in het onderwijs in wetenschap en technologie (w&t onderwijs) en waar je naar toe kunt, is een quickscan ontworpen. De scan bestond in diverse hoedanigheden al eerder, maar was verouderd en met de komst van een nieuwe website werd dus ook een nieuwe scan ontwikkeld. Ik heb voor Platform Talent voor Technologie op basis van de oude scans een nieuwe lay-out gemaakt voor vragen op diverse gebieden van w&t onderwijs. De vragen zijn geredigeerd en de output is vernieuwd. Daarnaast zijn tips en hulpmiddelen beschikbaar op de nieuwe website. De quickscan is sinds 2019 in de lucht en wordt het najaar 2019 geevalueerd, want het kan altijd beter! Je kunt de quickscan vinden op http://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/. Ik hoor graag wat je er van vind!

Kleinschalig kwalitatief onderzoek – de bouwsteen

Voor Sine Limite voer ik regelmatig kleinschalige kwalitatieve onderzoeken uit.

Om beleidsmaatregelen of interventies goed te kunnen monitoren, evalueren en zo nodig bij te stellen is het nodig te weten wat de maatregelen voor gevolg hebben (gehad). Een kleinschalig kwalitatief onderzoek kan daarbij ondersteunend zijn. Onderzocht wordt of de beoogde doelen bereikt zijn. Dat gebeurt door interviews met de betrokkenen, of door het houden van– bij grotere groepen – gerichte enquêtes. Tenslotte wordt, zo mogelijk, een aanbeveling gegeven voor vervolg.

Het onderzoek vindt plaats op een vooraf bepaald (beleids)onderwerp. Dat kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gekozen onderwerp helder is afgebakend. Het onderzoek kan zowel monitorend als evaluerend worden ingezet. Samen met de opdrachtgever formuleer ik de onderzoeksvraag en baken ik het onderzoek af.

Het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek is een op onderzoek geïnformeerde bouwsteen om het vervolg op te funderen:

Uitgewerkte interviews/ enquêtes met betrokkenen;

Een evaluatie of monitoring van het (beleids)onderwerp;

Aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek ten aanzien van het (beleids)onderwerp.

ResearchED2019

Op de ResearchED in januari 2019 gaf ik samen met Hanno van Keulen een lezing over leren van spel. Alles in het kader van het leren in en van je directe leefomgeving, of het nou jongere (Hanno onderzocht ook VVE) of oudere (Sabien doet bedrijfsbezoeken) kinderen betreft. In de directe omgeving is genoeg leeraanleiding te vinden! Hier vind je de presentatie.

Zomerschool TAlentA Almelo

In de warme zomer van 2018 heb ik 3 weken een fijn klasje van kinderen de vakantie door geloosd. Veel kinderen maken gebruik van de TAlentA-klassen door het schooljaar heen, maar in de zomer ligt dat stil. Dan kan het zijn dat de leerlingen toch wat terugvallen en om dat te voorkomen gaan ze vrijwillig in de vakantie naar school! Het is ook niet alleen maar keihard leren, we combineren TAlentA-lessen voor begrijpend lezen en woordenschat met heel veel leuke activiteiten en inspirerende bezoekjes aan politie, brandweer, kunstencentrum, restaurant en natuurlijk een pretpark! Ook was er een toets, maar die werd heel goed gemaakt. Aan het eind hebben de leerlingen met alles wat ze geleerd hebben een spetterende finale georganiseerd.

PO/VO project TAD op de Boerhaave

De Top Academie Deventer is de samenwerking aangegaan met een van de middelbare scholen in de stad, de Boerhaave. Vanaf het voorjaar van 2019 stromen 23 TAD-studenten door naar de Boerhaave om eens per week een TAD-les te krijgen van vakdocenten. Frans of aardrijkskunde zijn heel nieuwe vakken die je na groep 8 op de middelbare school krijgt. Door onze studenten nu al een klein beetje te laten wennen, hopen we dat ze een goede start krijgen op de middelbare school. De TAD lessen blijven van hetzelfde stramien, de omgeving en docenten zijn nieuw! Ook voor de VO-docenten een spannende stap, want begrijpend lezen deden ze tot nu toe op een heel ander niveau. Deze pilot draait in 2019 en misschien gaan we daarna wel een vervolg bouwen.

Top Academie Deventer voor talenten

De toppers die ik bij de Top Academie Deventer les geef hebben een super-mega-bere-motivatie. Ze komen zelfs 2 middagen per week na schooltijd in de klas om te werken aan taal: Woordenschat, begrijpend lezen, boeken lezen en academische vaardigheden zoals presenteren, debatteren en onderzoeken. De leerlingen komen uit bovenbouwklassen van het basisonderwijs in heel Deventer. We helpen ze met deze lessen op weg naar een uitstroomniveau dat bij hen past, en dat is vaak havo of vwo! Het is hard werken bij de Top Academie, maar wel op een passende manier. Zo houden we regelmatig even pauze met een boekenkring voorzien van chocomelk en koekjes, maar stiekem leren de studenten daar heel veel van. Onderzoek doen is wel het favoriete onderdeel, want dan gaan studenten lekker diep op een bepaald onderwerp in (je mag ook zelf ideeën aandragen voor onderwerpen waar je meer van wilt weten!) en komen ze weer boven met een spetterende presentatie, zodat iedereen er wijzer van wordt. Regelmatig hebben we een gastdocent in de klas of gaan we de wijde wereld in voor onderzoek, enquêtes of bezoekjes.

Kritische vriend bij plan voor krimp OSG Hengelo

Sabien heeft zich verdiept in onze organisatie. Zij gaf ons adviezen, verdiepte zich met ons over de thema’s, reflecteerde en voorzag ons aan een schat van informatie. De reflectie en het verruimen van ons blikveld heeft ons geholpen de uitvoering van de opdracht zo optimaal mogelijk neer te zetten.

In Hengelo denken ze aan de toekomst. Het gebied is een zogenaamde ‘krimpregio’ waardoor over een aantal jaren in rap tempo het aantal leerlingen terugloopt. Deze krimp heeft grote consequenties voor middelbare scholen in de stad. De vier middelbare scholen van het OSG een plan gemaakt om te kunnen inspelen op deze krimp.

De projectgroep ‘onderwijs’ heeft mij gevraagd om mee te denken als kritische vriend. Ze verzetten zelf heel veel werk in het ontwikkelen van plannen voor het onderwijs, maar vinden het fijn om met iemand ‘van buiten’ te kunnen sparren. Ik woon vergaderingen bij, reageer op geschreven stukken en geef hints en voorbeelden waar de projectgroep weer op door kan borduren. Ook denk ik mee over het betrekken van de achterban van de projectgroep en de communicatie over het plan. In januari 2020 is een goed doordacht, gefaseerd en uitvoerbaar plan opgeleverd voor het Hengelose middelbare onderwijs in de toekomst. De projectgroep was zo tevreden over onze samenwerking dat ik een eervolle vermelding kreeg in de inleiding, zoals je kunt zien in bovenstaande quote!