kritische vriend OSG Hengelo

In Hengelo denken ze aan de toekomst. Het gebied is een zogenaamde ‘krimpregio’ waardoor over een aantal jaren in rap tempo het aantal leerlingen terug loopt. Deze krimp heeft grote consequenties voor middelbare scholen in de stad. De vier middelbare scholen van het OSG zijn bezig met het opzetten van een plan om in te kunnen spelen op deze krimp. De projectgroep ‘onderwijs’ heeft mij gevraagd om mee te denken als kritische vriend. Ze hebben zelf al heel veel werk verzet in het ontwikkelen van plannen voor het onderwijs, maar vinden het fijn om met iemand ‘van buiten’ te kunnen sparren. Ik woon vergaderingen bij, reageer op geschreven stukken en geef hints en voorbeelden waar de projectgroep weer op door kan borduren. Ook denk ik mee over het betrekken van de achterban van de projectgroep. We hopen in januari 2020 een goed doordacht, gefaseerd en uitvoerbaar plan op te leveren voor het onderwijs in de toekomst.