Zomerschool TAlentA Almelo

In de warme zomer van 2018 heb ik in 3 weken zomerschool een fijn klasje van kinderen de vakantie door geloosd. Veel kinderen maken gebruik van de TAlentA-klassen door het schooljaar heen, maar in de zomer ligt dat stil. Dan kan het zijn dat de leerlingen toch wat terugvallen. Om achterstanden te voorkomen gaan ze vrijwillig in de vakantie naar school! Het is ook niet alleen maar keihard leren. We combineren TAlentA-lessen voor begrijpend lezen en woordenschat met heel veel leuke activiteiten en inspirerende bezoekjes aan politie, brandweer, kunstencentrum, restaurant en natuurlijk een pretpark! Ook hebben de leerlingen een toets gemaakt. Als afsluiting van 3 mooie weken organiseerden de leerlingen, met alles wat ze geleerd hebben, een spetterende finale.

Kritische vriend bij plan voor krimp OSG Hengelo

Sabien heeft zich verdiept in onze organisatie. Zij gaf ons adviezen, verdiepte zich met ons over de thema’s, reflecteerde en voorzag ons aan een schat van informatie. De reflectie en het verruimen van ons blikveld heeft ons geholpen de uitvoering van de opdracht zo optimaal mogelijk neer te zetten.

In Hengelo denken ze aan de toekomst. Het gebied is een zogenaamde ‘krimpregio’ waardoor over een aantal jaren in rap tempo het aantal leerlingen terugloopt. Deze krimp heeft grote consequenties voor middelbare scholen in de stad. De vier middelbare scholen van het OSG een plan gemaakt om te kunnen inspelen op deze krimp.

De projectgroep ‘onderwijs’ heeft mij gevraagd om mee te denken als kritische vriend. Ze verzetten zelf heel veel werk in het ontwikkelen van plannen voor het onderwijs, maar vinden het fijn om met iemand ‘van buiten’ te kunnen sparren. Ik woon vergaderingen bij, reageer op geschreven stukken en geef hints en voorbeelden waar de projectgroep weer op door kan borduren. Ook denk ik mee over het betrekken van de achterban van de projectgroep en de communicatie over het plan. In januari 2020 is een goed doordacht, gefaseerd en uitvoerbaar plan opgeleverd voor het Hengelose middelbare onderwijs in de toekomst. De projectgroep was zo tevreden over onze samenwerking dat ik een eervolle vermelding kreeg in de inleiding, zoals je kunt zien in bovenstaande quote!