Pilot TAD in de klas

Schooljaar 2020-2021 zijn we als TopAcademieDeventer met Kindcentrum Rivierenwijk gestart. In de Pilot kijken we samen hoe we de werkende principes van het TAD onderwijs ook in de school kunnen brengen. Dat heet nu de Pilot TAD in de klas. We volgen deze pilot ook als onderzoeksobject om te zien welke elementen we kunnen gebruikenvoor een vervolg in andere scholen. De bedoeling is immers om deze werkende principes in elke school – in Deventer – aan het werk te laten!

In de Pilot sluiten we aan op de vraag van de school, om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden. De TAD heeft zoveel verschillende onderdelen waar je de vruchten van kunt plukken in de school. Daarmee kan je diverse vragen het hoofd bieden. Bij Kindcentrum Rivierenwijk richten we onze pijlen op de principes van het ‘hardop denkend voorlezen’ en het kiezen van rijke teksten.

Als de informatie uit deze Pilot volledig is dan volgt hier natuurlijk meer informatie!

Voor vroegtijdige info kan je me altijd bellen!

Compleet pakket woordenschatonderwijs voor obs De Sleutel

Voor obs De Sleutel in Schalkhaar verzorg ik een compleet pakket woordenschatonderwijs om woordenschat een centrale plaats te geven in de lessen. Dit doe ik naar analogie van de lessen die ik ontwerp en uitvoer bij de TAD.

Compleet houdt in dat ik lessen ontwerp, lessen geef aan NT2 leerlingen en teamtrainingen verzorg over de woordenschat-didactiek en de aanpak via een breed ingestoken thema. De school heeft relatief veel NT2 leerlingen vanwege de ligging nabij het AZC. Deze leerlingen hebben eerst de taalschool doorlopen, maar missen soms nog net de belangrijke dagelijkse- en schooltaal-woorden waarmee ze echt een stuk verder kunnen komen. Ik ontwerp lessen vanuit een rijk thema. Dat thema sluit aan bij de thema’s die in de methodes (taal en wereldoriëntatie) in de klas voorkomen. We doen veel woordenschatspellen. De leerlingen zijn veel zelf aan het woord. We ontdekken en onderzoeken het thema met korte opdrachten. Op die manier laat ik ze alle kanten van het thema zien.

Daarnaast train ik de teamleden van De Sleutel met theoretische en praktische opdrachten voor rijk taalonderwijs. We zorgen er samen voor dat de training zoveel mogelijk aansluit bij hun lespraktijk. Het doel is niet alleen de leerlingen vooruit te helpen, maar het compleet pakket woordenschatonderwijs op termijn door het hele team te laten uitvoeren. Natuurlijk op basis van de wetenschappelijk gestaafde didactische kennis op dit vakgebied.