Pilot TAD in de klas

Schooljaar 2020-2021 zijn we als TopAcademieDeventer met Kindcentrum Rivierenwijk gestart. In de Pilot kijken we samen hoe we de werkende principes van het TAD onderwijs ook in de school kunnen brengen. Dat heet nu de Pilot TAD in de klas. We volgen deze pilot ook als onderzoeksobject om te zien welke elementen we kunnen gebruikenvoor een vervolg in andere scholen. De bedoeling is immers om deze werkende principes in elke school – in Deventer – aan het werk te laten!

In de Pilot sluiten we aan op de vraag van de school, om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden. De TAD heeft zoveel verschillende onderdelen waar je de vruchten van kunt plukken in de school. Daarmee kan je diverse vragen het hoofd bieden. Bij Kindcentrum Rivierenwijk richten we onze pijlen op de principes van het ‘hardop denkend voorlezen’ en het kiezen van rijke teksten.

Als de informatie uit deze Pilot volledig is dan volgt hier natuurlijk meer informatie!

Voor vroegtijdige info kan je me altijd bellen!