Lesbrieven techniek voor (online) gastlessen bij bedrijven

Voor de thema’s circulair bouwen, mobiliteit, smart cities, procesindustrie, metaal en installatietechniek heb ik lesbrieven gemaakt voor onderbouw VO-klassen. Het doel van deze lesbrieven techniek is het kennis maken met diverse bedrijfstakken. Dat gebeurt via de koppeling met gastlessen bij bedrijven. Dat kan live op de werkvloer of via een online-les in een video. De wetenschap heeft aangetoond dat een goede voorbereiding op een bedrijfsbezoek de effectiviteit verhoogt. Dus, wanneer je goed op school voorbereidt, dan blijft er veel meer hangen bij de leerling! Deze aanpak komt ook terug in mijn andere werk.

De lesbrieven techniek hebben een klein deel theorie over de betreffende sector. Het grootste deel zet leerlingen vooral zelf aan de slag met diverse opdrachten. In de lesbrieven zijn tips opgenomen voor verdieping en verrijking van de stof, zodat docenten de les op maat voor hun klas kunnen geven. Daarnaast is er een apart deel dat gebruikt kan worden voor beroepsoriëntatie, door mentor of StudieLoopbaanBegeleider. Leerlingen (en docenten!) zullen met deze lesbrieven zien dat er voor ieder wat wils is in de techniek van de installatie, automotive, procesindustrie, bouw, stedelijke ontwikkeling of metaal.

Zodra het materiaal beschikbaar is kan je het hier vinden!

Training w&t in bedrijf

Nu ook online in Meet Ups voor Jet-Net & TechNet!

Voor Platform Talent voor Technologie verzorg ik trainingen op het gebied van effectieve bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven. Deze trainingen zijn zowel voor bedrijven als voor leerkrachten in het basisonderwijs zeer waardevol. Ten eerste omdat ze in de training elkaar ontmoeten; ze leren elkaars wereld een beetje beter kennen. Ten tweede omdat ze daardoor op goede nieuwe ideeën komen, voor in het bedrijf en voor in de scholen. Nieuwe inzichten en goede les ideeën. En last-but-not-least omdat het gewoon heel leuk is voor iedereen om leerlingen in het bedrijf te zien; ze te laten zien wat er in de blokkendozen op het bedrijfsterrein allemaal gebeurt, hoe dat een link heeft naar het dagelijks leven en wat je er van kunt leren! De basisschoolleerlingen leren op deze manier niet alleen van de techniek in het echte leven, maar ook over zichzelf; zien zij zich misschien in de toekomst als panelenbouwer in de elektrotechniek, of als planner bij een installatiebureau, of als vakwerkmetselaar op de bouwplaats? Zo koppelen we w&t direct aan beroepsoriëntatie. Want ook dat is een belangrijk en soms wat vergeten onderwerp in het basisonderwijs.

Quickscan wetenschap en technologie in de klas

Goed om te weten waar je als leerkracht, schoolteam, bestuur, staat in het onderwijs in wetenschap en technologie (w&t onderwijs) en waar je naar toe kunt. Om dat goed te kunnen bepalen kan je gebruik maken van een quickscan. Deze heb ik samen met experts van PTVT ontworpen. De scan bestond in diverse hoedanigheden al eerder, maar was verouderd en met de komst van een nieuwe website is ook een nieuwe scan ontwikkeld. Ik maakte voor Platform Talent voor Technologie een nieuwe lay-out, op basis van de oude scans. Daarin komen diverse vragen voor op diverse gebieden van w&t onderwijs. Op de nieuwe website vind je, naast de quickscan, tips en hulpmiddelen. De quickscan is sinds 2019 in de lucht en wordt binnenkort geëvalueerd, want het kan altijd beter! Je kunt de quickscan vinden op http://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/. Ik hoor graag wat je er van vind!