techniek

2 linkerhanden dat is teveel gezegd, maar echt technisch? Nee, dat ben ik ook niet. Toch houd ik me veel bezig met techniek in het onderwijs. Nou, techniek, meer wetenschap en technologie (kortweg w&t). Alles eigenlijk wat te maken heeft met de wereld om ons heen. Want wie en waar zouden we zijn zonder techniek? 21e eeuwse vaardigheden, die zijn zo oud als de oertijd. De mens is een homo technologica, ze vindt alles uit om haar bestaan beter te maken, ook in de 21e eeuw, nu alles al lijkt uitgevonden. En om dat tot in lengte der dagen te kunnen blijven doen, ben ik ervoor om niet alleen de nadruk te leggen op taal en rekenen op school, maar vooral veel te werken aan w&t. Want daar leer je van hoe het echte leven in elkaar zit! En die kennis kan je goed integreren met dingen die je moet leren, zoals lezen, tellen, samenwerken, presenteren et cetera.

PROJECTEN

Quickscan wetenschap en technologie in de klas

Om te weten waar je als leerkracht, schoolteam, bestuur, staat in het onderwijs in wetenschap en technologie (w&t onderwijs) en waar je naar toe kunt, is een quickscan ontworpen. De scan bestond in diverse hoedanigheden al eerder, maar was verouderd en met de komst van een nieuwe website werd dus ook een nieuwe scan ontwikkeld. Ik heb voor Platform Talent voor Technologie op basis van de oude scans een nieuwe lay-out gemaakt voor vragen op diverse gebieden van w&t onderwijs. De vragen zijn geredigeerd en de output is vernieuwd. Daarnaast zijn tips en hulpmiddelen beschikbaar op de nieuwe website. De quickscan is sinds 2019 in de lucht en wordt het najaar 2019 geevalueerd, want het kan altijd beter! Je kunt de quickscan vinden op http://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/. Ik hoor graag wat je er van vind!

Training w&t in bedrijf

Voor Platform Talent voor Technologie verzorg ik trainingen op het gebied van effectieve bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven. Deze trainingen zijn zowel voor bedrijven als voor leerkrachten in het basisonderwijs zeer waardevol. Ten eerste omdat ze in de training elkaar ontmoeten; ze leren elkaars wereld een beetje beter kennen. Ten tweede omdat ze daardoor op goede nieuwe ideeën komen, voor in het bedrijf en voor in de scholen. Nieuwe inzichten en goede les ideeën. En last-but-not-least omdat het gewoon heel leuk is voor iedereen om leerlingen in het bedrijf te zien; ze te laten zien wat er in de blokkendozen op het bedrijfsterrein allemaal gebeurt, hoe dat een link heeft naar het dagelijks leven en wat je er van kunt leren! De basisschoolleerlingen leren op deze manier niet alleen van de techniek in het echte leven, maar ook over zichzelf; zien zij zich misschien in de toekomst als panelenbouwer in de elektrotechniek, of als planner bij een installatiebureau, of als vakwerkmetselaar op de bouwplaats? Zo koppelen we w&t direct aan beroepsoriëntatie. Want ook dat is een belangrijk en soms wat vergeten onderwerp in het basisonderwijs.

Lessen voor techniekdagen

Voor Zikke heb ik een reeks lessen opgesteld die gebruikt kunnen worden in bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven in en om Tubbergen. Kinderen hebben zo de mogelijkheid om hun wereld te vergroten en ze leren er ook nog wat van! Door deze lessen worden ze werkelijk aan het denken en doen gezet in het bedrijf waardoor ze heel veel kennis en vaardigheden opdoen.

Trainingen techniekcoaches TechniekTalent.nu

Sinds 2017 ben ik betrokken bij de techniekcoaches van Techniektalent.nu. Zij helpen scholen bij het uitvoeren van techniek (w&t) op basisscholen in het hele land. Ik zorg ervoor dat de techniekcoaches de juiste achtergrondkennis en vaardigheden inzetten bij het begeleiden van effectieve bedrijfsbezoeken. Deze bedrijfsbezoeken zijn inhoudelijk sterk en kunnen aanhaken bij een (reeks van) w&t lessen op school, maar zorgen er daarnaast voor dat kinderen een beter en breder beeld krijgen van de wereld om hen heen en dus van hun toekomstige werkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.