Training stimuleren zelfregulatie

Hoe krijg je je studenten wat meer zelfstandig, beter reflectief en gemotiveerder? Door ze te helpen zichzelf te reguleren. Zelfreguleren moet je aanleren! Dat kan niet iedereen zonder meer. Deze training helpt docenten om na te denken over zelfregulatie bij hun studenten. Maar ook zijn we aan de slag gegaan met manieren om deze zelfregulatie ‘aan’ te zetten. De coachende rol als leerkracht staat hierbij centraal. Door het inzetten van docentvaardigheden zoals modelen, diverse manieren van vragen stellen en feedback geven. Door gebruik te maken van werkvormen die samenwerking stimuleren en door samen te kijken naar de kwaliteit van het onderwijs, ook met je studenten: wanneer is het (goed) genoeg? Door leerlingen in de steigers te zetten als dat nodig is, en die steigers weer af te breken als dat kan. Deze training gaf ik in 2022 aan docenten van MBO Aventus in Apeldoorn en Deventer.