Onderwijs

Onderwijs, dat is waar mijn werk om draait. Kinderen een goede basis geven om hun verdere leven op te kunnen bouwen. Wat dat betreft ben ik als juf een meester, een bouwmeester. Ik geef onderwijs en heb er een mening over. Die mening klinkt door in mijn projecten op allerlei gebied. Onderwijs en omgeving is onderwijs in de omgeving, de omgeving als onderdeel van het onderwijs en onderwijs met de omgeving, daar sta ik voor.

PROJECTEN

Kritische vriend OSG Hengelo

In Hengelo denken ze aan de toekomst. Het gebied is een zogenaamde ‘krimpregio’ waardoor over een aantal jaren in rap tempo het aantal leerlingen terug loopt. Deze krimp heeft grote consequenties voor middelbare scholen in de stad. De vier middelbare scholen van het OSG zijn bezig met het opzetten van een plan om in te kunnen spelen op deze krimp. De projectgroep ‘onderwijs’ heeft mij gevraagd om mee te denken als kritische vriend. Ze hebben zelf al heel veel werk verzet in het ontwikkelen van plannen voor het onderwijs, maar vinden het fijn om met iemand ‘van buiten’ te kunnen sparren. Ik woon vergaderingen bij, reageer op geschreven stukken en geef hints en voorbeelden waar de projectgroep weer op door kan borduren. Ook denk ik mee over het betrekken van de achterban van de projectgroep. We hopen in januari 2020 een goed doordacht, gefaseerd en uitvoerbaar plan op te leveren voor het onderwijs in de toekomst.

Top Academie Deventer

De toppers die ik bij de Top Academie Deventer les geef hebben een super-mega-bere-motivatie. Ze komen zelfs 2 middagen per week na schooltijd in de klas om te werken aan taal: Woordenschat, begrijpend lezen, boeken lezen en academische vaardigheden zoals presenteren, debatteren en onderzoeken. De leerlingen komen uit bovenbouwklassen van het basisonderwijs in heel Deventer. We helpen ze met deze lessen op weg naar een uitstroomniveau dat bij hen past, en dat is vaak havo of vwo! Het is hard werken bij de Top Academie, maar wel op een passende manier. Zo houden we regelmatig even pauze met een boekenkring voorzien van chocomelk en koekjes, maar stiekem leren de studenten daar heel veel van. Onderzoek doen is wel het favoriete onderdeel, want dan gaan studenten lekker diep op een bepaald onderwerp in (je mag ook zelf ideeën aandragen voor onderwerpen waar je meer van wilt weten!) en komen ze weer boven met een spetterende presentatie, zodat iedereen er wijzer van wordt. Regelmatig hebben we een gastdocent in de klas of gaan we de wijde wereld in voor onderzoek, enquêtes of bezoekjes.

PO/VO project TAD op de Boerhaave

De Top Academie Deventer is de samenwerking aangegaan met een van de middelbare scholen in de stad, de Boerhaave. Vanaf het voorjaar van 2019 stromen 23 TAD-studenten door naar de Boerhaave om eens per week een TAD-les te krijgen van vakdocenten. Frans of aardrijkskunde zijn heel nieuwe vakken die je na groep 8 op de middelbare school krijgt. Door onze studenten nu al een klein beetje te laten wennen, hopen we dat ze een goede start krijgen op de middelbare school. De TAD lessen blijven van hetzelfde stramien, de omgeving en docenten zijn nieuw! Ook voor de VO-docenten een spannende stap, want begrijpend lezen deden ze tot nu toe op een heel ander niveau. Deze pilot draait in 2019 en misschien gaan we daarna wel een vervolg bouwen.

Zomerschool TAlentA

In de warme zomer van 2018 heb ik 3 weken een fijn klasje van kinderen de vakantie door geloosd. Veel kinderen maken gebruik van de TAlentA-klassen door het schooljaar heen, maar in de zomer ligt dat stil. Dan kan het zijn dat de leerlingen toch wat terugvallen en om dat te voorkomen gaan ze vrijwillig in de vakantie naar school! Het is ook niet alleen maar keihard leren, we combineren TAlentA-lessen voor begrijpend lezen en woordenschat met heel veel leuke activiteiten en inspirerende bezoekjes aan politie, brandweer, kunstencentrum, restaurant en natuurlijk een pretpark! Ook was er een toets, maar die werd heel goed gemaakt. Aan het eind hebben de leerlingen met alles wat ze geleerd hebben een spetterende finale georganiseerd.