Training bij lesbrief: Midwinterhoornblazen

Om een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed in Twenthe – Midwinterhoornblazen – levend te houden hebben de Twenthse Blaasgroepen ervoor gekozen het basisonderwijs op te zoeken. De enthousiaste vrijwilligers hebben in een instructieavond geleerd hoe zij hun enthousiasme over dit eeuwenoude gebruik kunnen overbrengen op de jeugd. De training is bedoeld om de vrijwilligers kennis te laten maken met hoe ze de eerder gemaakte lesbrief kunnen gebruiken voor de klas. Met de lesbrief en presentatie hebben de vrijwilligers een goede basis om alle Twenthse leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs te vertellen over de ins en outs van het midwinterhoornblazen. Het winterse gebruik blijft hiermee hopelijk nog heel lang klinken over het Twenthse land.

De opdracht kreeg Bouwmee van Stichting Zikke. Stichting Zikke en Bouwmee delen de visie dat alle kinderen zoveel mogelijk van de wereld zouden moeten kunnen meekrijgen, zodat zij deze wereld goed beslagen tegemoet kunnen treden. Dat begint voor de Twenthse kinderen binnenkort misschien wel met het luisteren naar de mystieke tonen van de Midwinterhoorn…