Kleinschalig kwalitatief onderzoek – de bouwsteen

Voor Sine Limite voer ik regelmatig kleinschalige kwalitatieve onderzoeken uit.

Om beleidsmaatregelen of interventies goed te kunnen monitoren, evalueren en zo nodig bij te stellen is het nodig te weten wat de maatregelen voor gevolg hebben (gehad). Een kleinschalig kwalitatief onderzoek kan daarbij ondersteunend zijn. Onderzocht wordt of de beoogde doelen bereikt zijn. Dat gebeurt door interviews met de betrokkenen, of door het houden van– bij grotere groepen – gerichte enquêtes. Tenslotte wordt, zo mogelijk, een aanbeveling gegeven voor vervolg.

Het onderzoek vindt plaats op een vooraf bepaald (beleids)onderwerp. Dat kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gekozen onderwerp helder is afgebakend. Het onderzoek kan zowel monitorend als evaluerend worden ingezet. Samen met de opdrachtgever formuleer ik de onderzoeksvraag en baken ik het onderzoek af.

Het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek is een op onderzoek geïnformeerde bouwsteen om het vervolg op te funderen:

Uitgewerkte interviews/ enquêtes met betrokkenen;

Een evaluatie of monitoring van het (beleids)onderwerp;

Aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek ten aanzien van het (beleids)onderwerp.