Kleinschalig kwalitatief onderzoek – de bouwsteen

Voor Sine Limite voer ik kleinschalige kwalitatieve onderzoeken uit.

Om beleidsmaatregelen of interventies goed te kunnen monitoren, evalueren en zo nodig bij te stellen, is het nodig te weten wat de maatregelen voor gevolg hebben (gehad). Een kleinschalig kwalitatief onderzoek kan daarbij ondersteunend zijn. In zo’n onderzoek wordt onderzocht of de beoogde doelen bereikt zijn. Dat gebeurt door interviews met de betrokkenen, of – bij grotere groepen – door het houden van gerichte enquêtes. Tenslotte wordt gerapporteerd en een aanbeveling gegeven voor vervolg.

Het onderzoek vindt plaats op een vooraf bepaald (beleids)onderwerp. Dat kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gekozen onderwerp helder is afgebakend. Dergelijk onderzoek kan zowel monitorend als evaluerend worden ingezet. Samen met de opdrachtgever formuleer ik de onderzoeksvraag en baken ik het onderzoek af.

Het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek is een op onderzoek geïnformeerde bouwsteen om het vervolg op te funderen:

Uitgewerkte interviews/ enquêtes met betrokkenen;

Een evaluatie of monitoring van het (beleids)onderwerp;

Aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek ten aanzien van het (beleids)onderwerp.

Voor Sine Limite heb ik onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen:

Effecten van buitenschools aanbod van TopAcademieDeventer

Terugplaatsing van leerlingen van het SBO naar het BO

Inzet van Gespecialiseerd ambulant hulpverlener in het BO