Training bij lesbrief: Midwinterhoornblazen

Om een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed in Twenthe – Midwinterhoornblazen – levend te houden hebben de Twenthse Blaasgroepen ervoor gekozen het basisonderwijs op te zoeken. De enthousiaste vrijwilligers hebben in een instructieavond geleerd hoe zij hun enthousiasme over dit eeuwenoude gebruik kunnen overbrengen op de jeugd. De training is bedoeld om de vrijwilligers kennis te laten maken met hoe ze de eerder gemaakte lesbrief kunnen gebruiken voor de klas. Met de lesbrief en presentatie hebben de vrijwilligers een goede basis om alle Twenthse leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs te vertellen over de ins en outs van het midwinterhoornblazen. Het winterse gebruik blijft hiermee hopelijk nog heel lang klinken over het Twenthse land.

De opdracht kreeg Bouwmee van Stichting Zikke. Stichting Zikke en Bouwmee delen de visie dat alle kinderen zoveel mogelijk van de wereld zouden moeten kunnen meekrijgen, zodat zij deze wereld goed beslagen tegemoet kunnen treden. Dat begint voor de Twenthse kinderen binnenkort misschien wel met het luisteren naar de mystieke tonen van de Midwinterhoorn…

Ontwikkeling van de Expeditie 7 werelden van techniek

De Expeditie 7 werelden van techniek was al gestart voor de VO bovenbouwgroepen met een gekozen technisch profiel. De vraag van JetNet/TechNet kwam of deze uitgebreid kon worden naar de onderbouw VO en bovenbouw PO. Daarvoor zijn aanpassingen gemaakt in de opzet, omdat leerlingen in deze doelgroep nog geen profielkeuze hebben gemaakt of zelfs staan aan de vooravond van deze keuze.

Voor VO onderbouw is dus gekozen om met de Expeditie 7 werelden van techniek inspiratie op te doen voor de profielkeuze. Door breder in te steken op alle facetten van techniek en door de eigen talenten van de leerling te laten benoemen in de lesopzet. Omdat techniek overal is, heeft iedereen wel ergens een talent dat aansluit bij een van de 7 werelden van de techniek. Daarnaast hebben de ouders een rol gekregen. Bouwmee* paste de doe-opdrachten aan op niveau en schreef de lesbrieven en de docentenhandleiding.

Voor PO bovenbouw is gekozen om aan te sluiten bij bestaand materiaal. Bouwmee* herschreef de lesbrieven en stelde een docentenhandleiding op. Daarbij werden kerndoelen benoemd en is aandacht besteed aan mogelijkheden voor differentiatie. Ook bij het PO is een manier gevonden om het thuisfront te betrekken, zo weten kind en ouders van elkaar welke interesses er zijn op het brede speelveld van techniek en technologie. Techniek is immer overal. En …hoe meer je van elkaar weet hoe beter je elkaar kunt helpen bij het maken van een keuze in de toekomst!

Je kunt de lesbrieven en docentenhandleidingen gratis gebruiken! Wil je lezen hoe het gebruik van deze lesbrieven bevalt, kijk dan op deze pagina. Ga op expeditie met je klas en schrijf je in via de website van Jet-Net/Tech-Net.