Onderzoek

Onderzoek moet de basis zijn voor onderwijs; wat werkt dat voer je uit, wat niet werkt vergeet je weer. Maar onderwijs is wel een heel bijzonder onderzoeksonderwerp, er zijn honderden factoren die je wetenschappelijke onderzoek kunnen beïnvloeden. Daarom doe ik graag kleinschalig kwalitatief onderzoek. Om te ontdekken wat werkt, in de specifieke situatie waar we voor staan. Ik onderzoek om de praktijk te ondersteunen; om te kijken waar je staat, zodat je weer verder kunt. In mijn onderzoeken vind je daarom een beeld van de status quo samen met aanbevelingen voor actie een aanpak. Onderzoek klinkt groots, maar is in feite een vooraf doordachte manier van experimenteren. En van experimenteren kan je leren, dus ik onderzoek!

PROJECTEN

ResearchED 2019

Op de ResearchED in januari 2019 gaf ik samen met Hanno van Keulen een lezing over leren van spel. Alles in het kader van het leren in en van je directe leefomgeving, of het nou jongere (Hanno onderzocht ook VVE) of oudere (Sabien doet bedrijfsbezoeken) kinderen betreft. In de directe omgeving is genoeg leeraanleiding te vinden! Hier vind je de presentatie.

Kleinschalig kwalitatief onderzoek – de bouwsteen

Voor Sine Limite voer ik regelmatig kleinschalige kwalitatieve onderzoeken uit.

Om beleidsmaatregelen of interventies goed te kunnen monitoren, evalueren en zo nodig bij te stellen is het nodig te weten wat de maatregelen voor gevolg hebben (gehad). Een kleinschalig kwalitatief onderzoek kan daarbij ondersteunend zijn. Onderzocht wordt of de beoogde doelen bereikt zijn. Dat gebeurt door interviews met de betrokkenen, of door het houden van– bij grotere groepen – gerichte enquêtes. Tenslotte wordt, zo mogelijk, een aanbeveling gegeven voor vervolg.

Het onderzoek vindt plaats op een vooraf bepaald (beleids)onderwerp. Dat kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gekozen onderwerp helder is afgebakend. Het onderzoek kan zowel monitorend als evaluerend worden ingezet. Samen met de opdrachtgever formuleer ik de onderzoeksvraag en baken ik het onderzoek af.

Het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek is een op onderzoek geïnformeerde bouwsteen om het vervolg op te funderen:

  • Uitgewerkte interviews/ enquêtes met betrokkenen;
  • Een evaluatie of monitoring van het (beleids)onderwerp;
  • Aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek ten aanzien van het (beleids)onderwerp.